TRÄDGÅRDSDESIGN

Koloniträdgård, Ystad


Utgångsläge: Tomten är ca 225 m², ligger öppet och har en liten nivåskillnad. Här fanns endast en mindre byggnad och ägaren längtade efter en färgstark somrig plats att odla på, njuta i, arbeta i och som även kunde fungera som samlingsplats för släkt och vänner. I uppdraget ingick även att föreslå ett hus på 7 m² som smälte in i omgivningen.


Förslag: En entrédel med grusgångar, rosor, perenner och vårlök. En mittdel med huset, trädäck och en öppen yta. En bakre del, något lägre i nivå, med fruktträd, bärbuskar och en solfjäder formad odlingsdel. En bred trapp från trädäcket skapar kontakt med trädgårdens baksida. Växter som valts är bl a syrener, lupiner, pioner, kaprifoler, riddarsporrar, prästkragar och rosor.

Om

Utgångsläge

Förslag

0730-39 67 70  •  karin@utformdesign.se