TRÄDGÅRDSDESIGN

Kedjehus, Ystad


Utgångsläge: Tomten är ca 190 m², vetter mot sydost och ligger i ett skyddat läge något upphöjt från gatan. En lummigare och mjukare miljö önskades utan att skymma sikten ut mot gatan för mycket. En mer insynsskyddad uteplats behövdes också samt fortsatta möjligheter till lek och spel.


Förslag: Här behövdes delas av och skapas rum utan att ge för mycket avkall på de fria ytorna. Med mindre buskar, buskträd, klätterväxter och perenner, och med stöd i huskropparnas former, skapas en lummigare rumslighet med fler funktioner och användbara ytor.


Förslag

Om

Utgångsläge

0730-39 67 70  •  karin@utformdesign.se