TRÄDGÅRDSDESIGN

Villaträdgård, Vellinge


Utgångsläge: Denna del av tomt är ca 750 m² och ligger som en skyddad oas mitt i det flacka åkerlandskapet. Huvuddragen med en stor öppen yta, uteplats och gång till uthus och orangeri var bra och något som önskades byggas vidare på. Hänsyn skulle också tas till tidvis fuktiga delar av trädgården.


Förslag: Här har det främst handlat om att bygga vidare på den stomme som redan fanns och att skapa mer balans mellan ytor, funktioner och vegetation. Öppna upp, stänga till och skapa kontakt på olika platser. Mindre förändringar som tillsammans gör skillnad. Växtvalen drar åt det färg- och karaktärsstarka hållet med fukttåliga växter där det krävts.

Förslag

Utgångsläge

Om

0730-39 67 70  •  karin@utformdesign.se