TRÄDGÅRDSDESIGN

Förslag

Om

Villaträdgård, Herrestad


Utgångsläge: Tomten är ca 9 000 m², har vida vidder och stor frihetskänsla. Huset var nybyggt och de hårdgjorda ytorna redan anlagda. I öster finns infart, gårdsplan och entré, i väster uteplats och stora fria ytor. Här har utmaningen varit att balansera mellan frodighet och fria sikter.


Förslag: Med en allé kopplas infartens entré till huset. Gårdsplanen tydliggörs med mer vegetation och träd som skapar motvikt till byggnaderna. En mindre trädgårdsdel i sydväst med vinklar för lä. Gräns för klippt gräsmatta och äng. I den sandiga jordmånen fungerar växter som tex lavendel, salvia, allium, silverhavre, nepeta, blåeld, vildrosor, vit ölandstok, syren, tall och oxel.

0730-39 67 70  •  karin@utformdesign.se

Utgångsläge