TRÄDGÅRDSDESIGN

Villaträdgård, Högestad


Utgångsläge: Tomten ligger vackert i landskapet med öppna vyer och skyddande vegetation i väster. Gräsyta och viltstaket var nyanlagt och det fanns behov av ytterligare utveckling främst av tomtens norra delar.


Förslag: Med en tydligare infart, stärkt kvadratisk form på innergården och fler träd stärks trädgårdens stomme. Ökad rumslighet och detaljrikedom kring huset med uteplatser, kryddgård och planteringar. Lummigare och rumsligare i norra delen med fruktlund, belysning av befintligt träd, litet spaljéhus och naturlig övergång till omgivande natur.

Utgångsläge

Förslag

Om

0730-39 67 70  •  karin@utformdesign.se