TRÄDGÅRDSDESIGN

Trädgårdsdesign processens olika steg


Man börjar oftast med att mäta upp platsen, ta bilder och fylla i ett frågeformulär. Därefter görs en analys och inspiration samlas in. I detta skede tar också grova skisser form. Dessa stämmer man sen av och en skalenlig ritning med växtidéer tas fram. Härifrån kan man sen gå vidare med en planteringsplan.

Processen

Om

0730-39 67 70  •  karin@utformdesign.se